Sunday, 9 July 2017

മംഗല്യം

മനുഷ്യനായ് ജനിച്ചു പോയ്
മതങ്ങളും കുടിച്ചു പോയ്

മറച്ചു വെച്ചു മോഹവും
മുഖത്തു തേച്ചു ചായവും

അടക്കി ഉള്ള് കല്ലിനാൽ
ഇളക്കി കൈകൾ പാവപോൽ

നിലച്ചു പോയ്‌ ഒഴുക്കുകൾ
അകന്നു  മാറി ജീവനും

പറിച്ചു നട്ട തൈകളിൽ
മുളച്ചു പൊങ്ങി വിത്തുകൾ

ഒടിഞ്ഞു പോയ ചില്ലയിൽ
തളിർത്തു പൊങ്ങി പച്ചയും

എടുത്തു മാറ്റി വേരുകൾ
നശിച്ച പാഴ് വേരുകൾ

No comments:

Post a comment